IDÉLABB

”Starka idébärare genererar nya jobb och nya möjligheter”.

Det finns så mycket ambition i världen och på våra arbetsplatser. Vi vet att idéer behöver prövas och att de jäser till sig i sammanhang som tillåter det. Om en idébärare saknar ett stöttade nätverk eller ett tillåtande klimat kan goda idéer förbli oprövade. Vi ser det som vår mission att förenkla processen att driva igenom sina idéer.

Vi processleder team och individer genom idéutveckling och utvecklingsarbete. Hos oss finns: 

  • Coacher och processledare.

  • Utrymme att testa tankar/idéer och
    tid för reflektion.

  • Miljöer för kreativa processer och
    lättsamma möten.


KAFFE MED VISION - INDIVID

KREATIV PROCESSLEDNING - GRUPP

Individuell coachning och visionsarbete, med entreprenörskapet som utgångspunkt. Vår passion är att förenkla processen att driva igenom idéer, oavsett om det gäller företag, ideella projekt eller utveckling av en hobby.

Vi ställer tillräckligt många dumma och utmanande frågor för att kunna kartlägga var du står just nu och vart du vill stå framöver. Vi processleder dig genom skapandet av en handlingsplan.

Pris: offert på ett personligt program.

”Som företagare behöver du inspiration och strategiska verktyg för att kunna utveckla ditt företag. På Idébageriet får du hjälp att lyfta dina tankar och idéer för att sedan förverkliga dem. Alla som har en dröm, vision eller mission borde boka in en Kaffe med vision. Du kommer inte kunna låta bli att börja gå mot dina mål. Att Idébageriet har en modern och mysig miljö är en stor bonus." 
Mia Andersson, Active Move

” Varje gång jag lämnar Idébageriet känner jag mig typ pånyttfödd, energin jag får liksom bara bubblar J Jag vill bara hem och fixa med hemsidan. Tack!!!” 
Ellonore Millbro, Fotograf

Genom coachning och processledning stöttar vi din arbetsgrupp genom förändring och utveckling. 

I specifikt anpassade inspirations- och utvecklingsprogram bygger vi energi och hittar fokus i din arbetsgrupp. Vi leder dynamiska och lekfulla processer som tränar entreprenöriell tänkande och utvecklar deltagarnas självledarskap.
Byt miljö för en dag och planera en aktivitet för dina kollegor här hos oss på bageriet.


Mycket inspiration och ett enormt entusiasmerande samarbete både för personal och elever på IT Gymnasiet i Åkersberga! Idébageriet och Visionspiloterna var en bidragande orsak till tryggheten och samhörigheten på skolan! Tack för det!" 
Martin Andersson, Rektor på IT Gymnasiet

"Att jobba tillsammans med Idébageiret känns alltid entusiasmerande, proffsigt och strukturerat. Deras starka drivkraft och förmåga att tänka i nya banor smittar av sig och man kan alltid lita på att de levererar ett jobb i toppklass!"
Linn Lundberg, Ungdomslots Österåkers kommmun

Tack för en lättsam, rolig och givande workshop om visioner och effektivisering i vår arbetsgrupp. Ert engagemang smittade av sig på gruppens deltagare, vilket var en fröjd att se." 
Johanna Qvist, Office Management