V I  G I L L A R  A T T  J O B B A  I  K R E A T I V A  M I L J Ö E R .
V I L L  D U  J O B B A  M E D  O S S ?IDÉLABB, PROJEKTKONTOR &
CO-WORKING KOLLEKTIV

En miljö som vi själva har saknat.
En multifunktionslokal som gör det roligare och lättare att driva igenom sina idéer. En plats som kan får människor slappna av känna sig välkomna så att kreativitet och skapande kraft kan växa. 
Om du som kommer till oss bidrar till mångfald och ett prestigelöst klimat. Om du dessutom gör det du älskar att göra så kommer det att sprida en massa go energi till folk runt om kring dig.


 

LEKFULLA KREATÖRER

COACHER

PROCESSLEDARE

PROJEKTLEDAREEN KIK INNANFÖR DÖRRARNA