I D É  -  &  K O N C E P T U T V E C K L I N G   

För mig handlar idéutveckling om allt ifrån entreprenörskap, innovation och design till verksamhetsutveckling och personlig utveckling. Om att ha en vag idé om vad man vill uppnå till att ha en färdig plan för genomförande.  Jag skapar sammanhang, atmosfärer och kreativa miljöer som frisätter potential.
Jag 
processleder idéutveckling och utvecklingsarbete och mitt mission är att  hitta möjligheter i befintliga resurser. 

S A N D R A  H A N G V A R

Som idéutvecklare är jag ditt stöd och fungerar som en oberoende testpanel. Genom att ställa frågor hjälper jag dig att lyfta blicken från din vardag och arbetsbelastning, förtydliga din riktning och hitta rätt prioriteringar. Du kan känna dig trygg med att prova och reflektera över dina idéer och ditt självledarskap utan att behöva censurera dig. Tillsammans ifrågasätter vi metoder och processer för att se nya lösningar som ligger närmare den du är och dit du vill nå.J A G  G I L L A R  U T V E C K L I N G...

I D É U T V E C K L I N G

Min mission och passsion är att vara en del i andra människors utveckling. Min roll är att coacha dig till att förtydliga dina prioriteringar, målsättningar och visioner. Att paketera och prissätta dina tjänster. Eller att visualisera och konkretisera dina planer och drömmar. Jag stöttar dig genom dina utmaningar men är också mycket noga med att fira dina framsteg och framgångar.

M I L Ö U T V E C K L I N G

Jag skapar miljöer och atmosfärer som berättar en story om er mission. Miljöer som talar om för era kunder vilka ni är och varför ni gör det ni gör. En genomtänkt och sammanhängande inredning kan stimulera kreativitet, effektivitet och vila. En plats behöver upplevas med flera sinnen och det är då den kan skapa förutsättningar för energi att cirkulera och känslor att kännas.


K O N C E P T U T V E C K L I N G 

Jag utvecklar koncept från idéstadiet till färdigt resultat. Det kan handla om att processleda er genom arbetet med att designa tjänster och produkter eller att utveckla konceptet på uppdrag av er. Jag samarbetar med kreatörer ur flera olika discipliner och kan på så vis skapa en genomarbetad helhet. Ingredienser som grafiskt uttryck, bildspråk, tonalitet, fysisk miljö, service, bemötande och ledarskap hänger ihop i en kännbar och välsmakande varumärkesupplevelse.

L E D A R U T V E C K L I N G

Som ledarskapsutvecklare är jag ditt stöd i rollen som chef och fungerar som en oberoende testpanel. Genom att ställa frågor hjälper jag dig att lyfta blicken från din vardag och arbetsbelastning, förtydliga ditt ledarskap och hitta rätt prioriteringar. Här kan du känna dig trygg med att prova och reflektera över ditt ledarskap utan att behöva censurera dig. Tillsammans ifrågasätter vi metoder och processer för att se nya lösningar som ligger närmare den du är som ledare och dit du vill nå.K O N T A K T