I D É U T V E C K L I N G  &  C O A C H N I N G 


För mig handlar idéutveckling om allt ifrån hemliga drömmar, lekfulla affärsidéer till etablerade företags verksamhetsutveckling.
All idéutveckling bygger på att det finns idébärare som tar sina egna och andras idéer på allvar.  Med
idébageriet skapa jag sammanhang, atmosfärer och kreativa miljöer som tillåter dessa tankar och idéer jäsa till sig. J
ag coachar och processleder privatpersoner, företagare och ledare på vägen till visionen. 

Sandra Hangvar - Visionspilot & Coach

Min upplevelse är att det som gjorde dig till en sådan skicklig facilitatör av min vision var att du fungerade som en pensel som målade en bild utifrån färg hämtad i mina tankar och ord" . 


C O A C H

Som coach är jag ett stöd och fungerar som en oberoende testpanel. Genom att ställa frågor hjälper jag dig att lyfta blicken från din vardag och vanliga tankebanor, förtydliga din riktning och hitta rätt prioriteringar. Du kan känna dig trygg med att prova och reflektera över dina idéer och ditt självledarskap utan att behöva censurera dig. Tillsammans ifrågasätter vi antaganden och styr runt hinder för att hitta nya lösningar som ligger närmare den du är och dit du vill nå.  

K U R S E R & E V E N T

Med Idébageriet arrangerar och engagerar jag mig i också i olika event som främjar kreativitet och stärker ditt självledarskap. Tillsammans med andra företag och organisationer skapar jag kurser, retreats, föreläsningar och konferenser som ska kännas och inspirera till att deltagarna vill och vågar "göra".
Håll dig uppdaterad om kommande event via knappen nedan. 

K O N T A K T