T J Ä N S T E R 

I D É U T V E C K L I N G

Min mission och passsion är att vara en del i andra människors utveckling. Min roll är att coacha dig till att förtydliga dina prioriteringar, målsättningar och visioner.  Eller att visualisera och konkretisera dina planer och drömmar. 

M I L Ö U T V E C K L I N G

Jag skapar miljöer och atmosfärer som berättar en story om er mission. Miljöer som talar om för era kunder vilka ni är och varför ni gör det ni gör. En genomtänkt och sammanhängande inredning kan stimulera kreativitet, effektivitet och vila. En plats behöver upplevas med flera sinnen och det är då den kan skapa förutsättningar för energi att cirkulera och känslor att kännas.

K O N C E P T U T V E C K L I N G

Jag utvecklar koncept från idéstadiet till färdigt resultat. Det kan handla om att processleda er genom arbetet med att designa tjänster och produkter eller att utveckla konceptet på uppdrag av er. Jag samarbetar med kreatörer ur flera olika discipliner och kan på så vis skapa en genomarbetad helhet. Ingredienser som grafiskt uttryck, bildspråk, tonalitet, fysisk miljö, service, bemötande och ledarskap hänger ihop i en kännbar och välsmakande varumärkesupplevelse.